WAT TE VERWACHTEN BIJ STUDIEDEELNAME?

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar gezonde Nederlandstalige 50-plussers met of zonder kleinkinderen:

  • Die zich zelfstandig kunnen voortbewegen (dus geen gebruik maken van een wandelstok, looprek, rolstoel,…).

  • Die niet lijden aan een gekende cognitieve stoornis, die het geheugen, de aandacht of het begrip mogelijks beïnvloeden.

  • Die niet verblijven in een woonzorgcentrum.

  • De deelnemers met kleinkinderen moeten minstens 1 kleinkind hebben tussen 0 en 4 jaar bij de start van het onderzoek, de hoeveelheid zorg heeft geen belang.

De deelname aan deze studie loopt over een periode van 12 maanden, en omvat 3 meetmomenten (met telkens 6 maanden tussen), die steeds zullen plaatsvinden bij elk van de deelnemers thuis.

Bij elk meetmoment zullen volgende metingen uitgevoerd worden:

  • Bepaling van de lichaamslengte

  • Bepaling van het lichaamsgewicht

  • Bepaling van de taille- en heupomtrek

  • Bepaling van de lichaamssamenstelling (= botmassa, spiermassa en vetmassa)

* Indien de geldende COVID-19 maatregelen op het moment van het huisbezoek het niet toelaten om binnen een bepaalde afstand van de deelnemer te komen, zal de deelnemer (eventueel geholpen door een andere persoon uit de gezinsbubbel) zelf instaan voor het nemen van de lichaamsmetingen aan de hand van vooraf bezorgde instructievideo’s en onder het toeziend oog van de onderzoeker, die op 1,5m afstand blijft en – indien nodig – mondeling kan bijsturen.

Daarnaast zal aan elke deelnemer gevraagd worden om per meetmoment gedurende één week een bewegingsmeter rond de pols of heup te dragen, die de duur, frequentie en intensiteit van beweeggedrag meet. Op het einde van diezelfde week zullen deelnemers opgebeld worden om telefonisch en onder begeleiding van een onderzoeker uit het team een uitgebreide vragenlijst in te vullen bestaande uit een aantal persoonlijke gegevens, alsook vragen in verband met het beweeggedrag, de algemene gezondheid en de levenskwaliteit. De zaken in verband met beweeggedrag zullen via een telefonisch interview afgenomen worden, de overige zaken zal de deelnemer zelf kunnen aanbrengen in een vragenlijst. 

Na elk meetmoment zal de deelnemer van zijn/haar persoonlijke testresultaten op de hoogte worden gebracht.

Bij het optreden van veranderingen in de geldende COVID-19 maatregelen wat betreft het contact met en/of de zorg voor (klein)kinderen, zal tussentijds een extra vragenlijst op telefonische wijze afgenomen worden, met betrekking tot (wijzigingen in) het beweeggedrag, de algemene gezondheid en de levenskwaliteit.